ងាយស្រួល…តែមានប្រយោជន៍…មិនស្មុកស្មាញ…:)

  ការពារមិនឲ្យមាន Autorun នៅក្នុង USB

កាលពី Post មុន​របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបកែ Options នៅក្នុង Window XP ក៏ដូចជា Window Vistar និង​ Window 7 ដើម្បីការពារកុំឲ្យមេរោគ Autorun (Autorun.inf) មានសមត្ថភាព Run ដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ពេលដែលអ្នកដោត USB Flash Drive ឬ External Hard Disk ។​

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងលើកយកពីវិធីការពារ មិនឲ្យមេរោគ Autorun (autorun.inf) មានលទ្ធភាពអាចបង្កើត Autorun.inf ក្នុង USB Flash Drive ឫ External Hard Disk របស់អ្នកវិញម្តង ។​ នេះគឺជាវិធីងាយស្រួលបំផុត ហើយមានដំណើរការល្អទៀតផង ។

វិធីនេះអនុវត្តន៍ដូចតទៅ៖

 • ដោត USB ឬ External Hard Disk ទៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
 • Open Directory ចូលទៅក្នុង​​ USB ឫ External Hard Disk របស់អ្នក
 • Right Click Mouse រួចរើសយក New \Rightarrow Folder
 • រួចដាក់ឈ្មោះ Folder នោះថា autorun.inf \Rightarrow Enter ជាការស្រេច ។


ចំពោះ Folder ថ្មីដែលបានបង្កើតហើយនោះ អ្នកអាចផ្ទុកឯកសារផ្សេងៗ​បានដូច Folderធម្មតាដែរ ។ ថ្វីត្បិតវាជា Folder មួយមែន តែវាមាន​ លទ្ធភាពខ្ពស់ការពារមិនឲ្យ autorun.inf អាចបង្កើតខ្លួននៅក្នុង USB External Hard Disk របស់អ្នកបានទេ ។

ហេ!!!​ ចំនេះដឹងមួយនេះខ្ញុំក៏ចេះមកពី មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែរណា………..!!!!​ Enjoy 🙂

2 Responses

 1. អរគុណច្រើន ពិតជាមានប្រយោជន៍មែន 😀

  Like

  • មិនអីទេបង !! ខ្ញុំក៏ចេះពីមិន្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែរ!!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: