របៀបបិទមិនឲ្យ​ Copy ឯកសារចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកចូលក្នុង USB បាន!!!!


នេះគឺជាគន្លឹះសុវត្ថិភាពដ៏តូចមួយ ដែលមិត្ដអ្នកអាន និងអ្នកប្រើប្រាស់​កុំព្យូ​ទ័រ ទាំងឡាយអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការការពារទិន្នន័យសំខាន់របស់ អ្នកដែលអ្នកមិនអាចចែកឲ្យអ្នកណាម្នាក់បាន ដើម្បីកុំឱ្យអ្នក​ដទៃណាម្នាក់ លួចថត ចំលងឯកសារសំខាន់ទាំងនោះចេញពីកុំព្យូទ័រអ្នក តាមរយៈការប្រើប្រាស់ USB​​ ​។ ខាងក្រោមនេះ ជាជំហានដែលអ្នកត្រូវអនុវត្ដន៍ៈ

\Rightarrow ចុច Start \Rightarrow Run (ឬចុច Win + R ) \Rightarrow វាយពាក្យ Regedit \Rightarrowចុច EnterOK នោះអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម​

\Rightarrow បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ទីតាំងដូចតទៅ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control ​(ដូចរូបខាងក្រោម ហើយអ្នកត្រូវចុចលើ Control )

\Rightarrow បន្តមកអ្នកចុច Right click នៅលើផ្ទំាងទទេរផ្នែកខាងស្តាំ​​​ រួចហើយយកពាក្យ New \Rightarrow Key និង ដាក់ឈ្មោះឲ្យ Key ថ្មីដែលអ្នកទើបបានបង្កើតនោះថា StorageDevicePolicies

\Rightarrow បន្ទាប់មកទៀត អ្នកត្រូវចុចលើ StorageDevicePolicies រួចហើយ Right Click នៅលើ ផ្ទាំងទទេរផ្នែកខាងស្តាំ ហើយទៅ New \Rightarrow DWORD ( ឬ DWORD (32-bit) value ) និង ដាក់ឈ្មោះឲ្យ file DWORD នោះថា WriteProtect

\Rightarrow រួចចុចពីរដង (Double Click) លើ WriteProtect នោះអ្នកនឹងឃើញដូចរូប ខាងក្រោម ៖

\Rightarrow ត្រង់ប្រអប់ Value data អ្នកត្រូវ​ កែដាក់លេខ 1 ដើម្បើ Disable ការ Copy ឯកសារចេញ​ ពីកុំព្យូរទ័រចូលទៅក្នុង USB \Rightarrow ចុច OK

\Rightarrow បិទកម្មវិធី Regedit និង Restart កុំព្យូរទ័ររបស់អ្នក ។

\Rightarrow​ ក្រោយពេល Restart រួចហើយ ចូរអ្នកសាកល្បង Copy ឯកសារ ឬ file ណាមួយចេញ​ ពីកុំព្យូរទ័ររបស់អ្នក ចូលទៅក្នុង USB នោះអ្នកនឹងឃើញដូច ខាងក្រោម ៖

\bigstar \bigstar ប្រសិនបើអ្នកចង់កែឲ្យ អាច Copy បានដូចដើមវិញ អ្នកគ្រាន់តែ ប្តូរត្រង់ ប្រអប់ Value data​ ពីលេខ 1 ទៅលេខ 0 (សូន្យ) វិញ រួច Restart ជាការស្រេច ។

6 Responses

 1. Well done guy! I think your page is useful for someone who have basic and advanced knowledge on IT today. I hope I will be able to see more important posts on this page.

  Like

 2. Hi admin. I do not know how to use GHOST for Window XP. Would you mind if you show me step by step or you just post an easy way to do it on your home page? I am looking forward to seeing that post…

  Like

  • thanks guy!! i know a bit about how to use GHOST, but so sorry na cus now it’s time to preparing for final exam na!!
   Anyway, i’ll post it’s after final exam na!! 🙂 🙂

   Like

 3. i tried to do it roi but it still can copy the file form my pc to USB.why??

  Like

Leave a Reply to sothear Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: