របៀបសំអាត Registry តាមរយៈកម្មវិធី Tuneup Utility

\bigstar How to Clean Registry Using Tuneup Utility

\bigstar ជាទូទៅការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ គឺអ្នកតែងតែមានការ តំឡើង (Install) និង លុប (Remove) នូវបណ្តារកម្មវិធីផ្សេងៗ, ពេលខ្លះវាក៏បណ្តាលឲ្យបានជាកំហុង (error) មួយចំនួនដែលបណ្តាលឲ្យកម្មវិធីមួយចំនួនមិនអាចដំនើរការបានស្រួលនៅលើកុំព្យូទ័រ របស់អ្នក ។ ដូចនេះអ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវីធីជំនួយដើម្បី ធ្វើការសំអាត និងស្វែងរក error ផ្សេងៗ ដើម្បីជួសជុលផង និងលុបសំអាតវាផង ។
\Rrightarrow ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀប Clean Registry ដោយការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Tuneup Utility :

\bigstar ជាដំបូងអ្នកត្រូវតំឡើងកម្មវីធី Tuneup Utility or Clik here នៅលើកុំព្យូទ័រ​របស់អ្នកជាមុន សិន ( សេរីណាក៏បាន )

(ករណីនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ Tuneup Utility 2011)

 1. ដំណើរការ (Run) កម្មវិធី Tuneup Utility 2011
 2. ចូលទៅ Optimize System tab រួចចុច Clean Registry ដូចរូបខាងក្រោម ៖
 3. ក្រោយពេលចុច Clean Registry វានឹងចេញផ្ទាំមួយដូចរូបខាងក្រោម (អ្នកអាចជ្រើសរើសយកមួយក្នុងចំនោមជំរើសទាំងពីរ )​ \Rightarrow អ្នកចុច Next
 4. បន្ទាប់មកកម្មវិធីនឹងធ្វើការស្វែងរក Error ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង Registry នៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក (ដូចរួប)
 5. នៅពេលស្វែងរកចប់ អ្នកចុច \Rightarrow Next ទៀត លើផ្ទាំងដូចរូបខាងក្រោម ដើម្បីមើល Error ទាំងអស់នោះ​ថាមានអ្វីខ្លះ
 6. ចុងក្រោយចុច \Rightarrow Start Cleaning \Rightarrow ចុច Next ដើម្បីបោសសំអាត ក៏ដូចជាជួសជុល នូវបញ្ហាមួយចំនួន \Rightarrow ចុច Finish

\bigstar \bigstar យកល្អអ្នកគួរឧស្សាហ៍ធ្វើការសំអាត Registry ជាប្រចាំ ដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រ ដំណើរការបានស្រួល ក៏ដូចជាអាចសន្សំអង្គចងចាំបានផងដែរ …!!!

\bigstar\bigstar ប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេច…!!!\bigstar\bigstar

How to make custom Boot Screen XP Using Tuneup Utility!!!

   Tuneup Utility គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានសម្ថភាពច្រើនយ៉ាងណាស់ដូចជា ការបោសសំអាត Files ឥតប្រយោជន៍ក្នុង HDD, កែប្រែ Interface Window, ជួសជុល និង រៀបចំ Files ក្នុង HDD និង Registry , កែប្រើដំណើរការ បិទ និងបើកកុំព្យូទ័រ និង​មុខផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ។ ហើយក្នុងនោះដែរ ការកែ Boot Screen ក៏ជាមុខងារមួយដែល Tuneup អាចធ្វើបានផងដែរ​ ។
    ហេតុនេះ ក្នុង Post មួយនេះ ខ្ញុំបានលើកមកបង្ហាញមិត្តទាំងអស់ពីរបៀបដាក់ Boot Screen សំរាប់ Window XP តាមរយៈការប្រើកម្មវិធី Tuneup Utility នេះ ។

\bigstar\bigstar របៀបធ្វើមានដូចតទៅនេះ !!!\bigstar\bigstar

\bigstar\bigstar ( Here How To Do It…!!!)\bigstar\bigstar

 1. ដំបូងអ្នកត្រូវ តំឡើងកម្មវិធី Tuneup Utility លើកុំព្យូទ័រអ្នកជាមុនសិន (ស៊េរីណាក៏បាន )
   (First, you need to install Tuneup Utility on your PC (all versions) )
 2. ​ ដំនើរការកម្មវិធី Tuneup Utility 2008 (ករណីខ្ញុំប្រើប្រាស់ )
 3.  (Run Tuneup Utility 2008 which I’ve install on my PC)

 4. ជ្រើសរើស Customize Window \Rightarrow Change Boot Screen នោះអ្នកនឹងឃើញដូចរូបខាងក្រោម ៖​
 5. ( Select Customize Window tab on the left and then choose Chang Boot Screen under Tuneup Styler you’ll see as image below: )

 6. បន្ទាប់មកចុច New Screen នោះវានឹងចេញផ្ទាំងថ្មីមួយមកទៀត
 7. ( Then, Click on New Screen​ a new Create Boot Screen Window will appear)

 8. ត្រង់ចំនុច​ទី១ Select Image \Rightarrow ជ្រើសយក ​ Search local drives បើអ្នកចង់យក រូបភាពដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ
 9. ( As shown on picture above, go to Select Image \Rightarrow Search local drives and browse for your image which you wanna use to make boot screen )

 10. ត្រង់ចំនុចទី២ Customize Image Appearance អ្នកអាចកែដូចខាងក្រោម ៖
  (Next, on Customize Image Appearance you​​ should change as below )
  – Alignment : Scale (recommended)
  – Border : Everywhere (recommended)
  – Background: Black ( you can change as you want)
 11. ត្រង់ចំនុចទី​៣ Customize Process bar អ្នកអាចកែប្រែតាមចំនូលចិត្ត
  ( Next , on Customize Process bar you can edit as you want )
  – Position : (up to you)
  – Foreground: (up to you)
  – Frame : (up to you)
 12. ចំនុចទី ៤ គឺ Finish \Rightarrow អ្នកចុច Save boot screen \Rightarrow ដាក់ឈ្មោះឲ្យវា (ឈ្មោះអីក៏បានស្រេចចិត្តអ្នក) រួចចុច OK
 13. (​ On Finish you just click on Save boot screen then name it as your wish \Rightarrow OK )

 14. ចុងក្រោយ អ្នកគ្រាន់តែចុចលើ Boot Screen ដែលអ្នកបានបង្កើត \Rightarrow ចុចលើប៊ូតុង Install Boot Screen ជាការស្រេច ពេលនេះអ្នកនឹងបាន Boot Screen ដែលអ្នកចង់បាន ។ ដំនើរការកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកសារជាថ្មីដើម្បីមើល Boot Screen របស់អ្នក ។
 15. (The last step is: just select on your created Boot screen \Rightarrow click on Install Boot Screen tab. That’s it!!! just restart your PC to see how your boot screen is…!!!! )

Enjoy…!!!
%d bloggers like this: