How to Disable Copy file from computer to USB Drive!!

នេះគឺជាគន្លឹះសុវត្ថិភាពដ៏តូចមួយដែលមិត្ដអ្នកអាន និងអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទាំងឡាយ អាចយកទៅ ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការការពារទិន្នន័យសំខាន់របស់ អ្នកដែលអ្នកមិនអាចចែកឲ្យអ្នកណាម្នាក់បាន ដើម្បីកុំឱ្យអ្នកដទៃណាម្នាក់លួចថតចម្លងឯកសារសំខាន់ទាំងនោះចេញពីកុំព្យូទ័រអ្នក តាមរយៈការប្រើ ប្រាស់ USB ។ ខាងក្រោមនេះ ជាជំហានដែលអ្នកត្រូវអនុវត្ដន៍ៈ
(This is a key method to secure your computer data. This method can be very useful in protecting your sensitive data or data that you cannot give to someone. This method can protect your file from stealing copy of your data without permission through USB Flash Drive and others. Be carefully follow the easy steps as following):

 1. ចុចបើកកម្មវិធី Registry Editor តាមរយៈការចុចព្រមគ្នានូវគ្រាប់ចុច Window + R បន្ទាប់មកវាយពាក្យ regedit \Rightarrow នោះអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងដូចខាងក្រោមៈ
  (Open Registry Editor by simultaneously press Window key + R on your keyboard and type: regedit \Rightarrow OK. Then Registry Editor Window will appeared as below:)

 2. ចូលទៅកាន់ទីតំាង Directory ដូចខាងក្រោមៈ
  (Go to the following Directory: (see in picture for reference))
  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control

 3. ចុច Right Click លើផ្ទាំងទទេរផ្នែកខាងឆ្វេង ហើយយក New និង Key រួចហើយដាក់ឈ្មោះឲ្យ​ Key ថ្មីនោះថា StorageDevicePolicies​។
  (Right Click on the blank page on the left side ( No. 5)\Rightarrow New \Rightarrow Key and name it to StorageDevicePolicies).

 4. បន្ទាប់មកទៀត ចុចលើ StorageDevicePolicies រួចហើយចុច Right Click លើផ្ទាំងទទេរ រួចរើសយក New \Rightarrow DWORD (32 bit) Value និងដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថា WriteProtect
  (Right Click on the blank window on the left side, \Rightarrow New \Rightarrow DWORD or (DWORD (32bit)Value). Then name it to WriteProtect).

 5. ចុចផ្ទួនៗពីរដងលើ WriteProtect នោះអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងដូចរូបខាងក្រោមៈ
  (Double Click on WriteProtect DWORD file you’ve just created, you will see the following Window appeared:)

  \Rightarrow ប្តូតតម្លៃនៅក្នុង Value data ទៅលេខ 1 រួចចុច OK
  (change Value data: from 0 to 1 and Press OK).
  Note: Value data is “0”: Can copy file to USB.
               Value data is “1”: Cannot copy file to USB.

 6. ចុងក្រោយចុច បិទផ្ទាំង Registry Editor និង Restart កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាការស្រេច។
  (Close Registry Editor window and Restart your computer to take effect).
 7. បន្ទាប់ពីកុំព្យូទ័របានដំណើរការឡើងវិញ ចូរអ្នកសាកល្បង ចម្លង File ឬ Folder ទៅដាក់ក្នុង USB ណាមួយ នោះអ្នកនឹងឃើញដូចខាងក្រោមៈ
  (After your computer is restarted, Try to copy any file or folder to USB Drive, then you will see the following window appeared.)

  \bigstar Mean : You cannot copy file or folder to USB Flash Drive anymore.

\bigstar \bigstar ក្នុងករណីដែលអ្នកចង់ឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាច ចម្លង File និង Folder ទៅក្នុង USB បានវិញដូចធម្មតា នោះអ្នកគ្រាន់ទៅចូលទៅជំហានទី 5 ខាងលើ រួចប្តូរតម្លៃ Value data ទៅជា “0” វិញ \Rightarrow OK និង Restart កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាការស្រេច។
(In case you want to Enable Copy to USB, you just go to Step 5 and change Value data to “1” \Rightarrow OK and then Restart your computer to take effect.)

How to set an internet browser program to a default web browser (xp)

\bigstar បច្ចុប្បនេះមានកម្មវិធី Internet Browser ជាច្រើនត្រូវបានអ្នកសរសេរកម្មវិធី បង្កើតឡើង ដើម្បីជាជំនួយក្នុងការបើក Internet (Web Browswer) ដូចជា Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Netscape, Opera , Safari, Maxthon, Avant, DeepNet Explorer…។   ហើយលើសពីនេះទៀត គឺអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រភាគច្រើនគឺបានតំឡើង (install) កម្មវិធី Web Browers លើសពីមួយនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគាត់ ដែលបណ្តាលឲ្យគាត់មិន អាចកំណត់បានថា តើកម្មវីធី Browser ​មួយណាដែលនឹងដំណើរការ ពេលដែលគាត់ចុច (click) លើតំណ (link) ណាមួយ? កត្តានេះបានបង្ករឲ្យមានភាពរញែរញៃនៅពេលដែលកម្មវិធី ដំនើរការមិនតាមបំណង ។

\bigstarនៅក្នុង Post មួយនេះ ខ្ញុំនឹងលើកពីការកំណត់ឲ្យកម្មវិធី Web Browser ណាមួយឲ្យដំនើរការ នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលអ្នកចុច (click) លើតំណ (link) ណាមួយ ទោះបីជា អ្នកបានតំឡើងកម្មវិធី Web Browser ច្រើនប្រភេទក៏ដោយ ។

 1. ចុច Start Menu\RightarrowControl Panel
  ( ឬ Start Menu \RightarrowSettings\RightarrowControl Panel )
 2. ជ្រើសរើសយក Add Or Remove Programs\RightarrowEnter ​ (រូបខាងលើ)
 3. បន្ទាប់មកចុច Set Program Access and Defaults\RightarrowCustumនោះនឹងឃើញផ្ទាំងដូច​រូបភាពខាងក្រោម
 4. ជ្រើសរើសកម្មវិធីណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត (ក្នុងករណីនេះ ត្រង់ចំនុច Choose a default Web browser : ខ្ញុំជ្រើសយក Google Chrome )
 5. ចុចក្រោយចុច OK ជាការស្រេច ។

 

\bigstar \bigstar បន្ទាប់ពីបានអនុវត្តដូចខាងលើ នៅពេលដែលយើងចុច (click) លើតំណ (link) ណាមួយ​នោះ វានឹងបើកដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ជាមួយ​កម្មវិធីដែលយើងបានជ្រើសរើស ។​

\Rrightarrow ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ Window 7 ក៏អនុវត្តន៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរ….!!!

 

 និស្សិតស្រុកស្រែ

របៀបសំអាត Registry តាមរយៈកម្មវិធី Tuneup Utility

\bigstar How to Clean Registry Using Tuneup Utility

\bigstar ជាទូទៅការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ គឺអ្នកតែងតែមានការ តំឡើង (Install) និង លុប (Remove) នូវបណ្តារកម្មវិធីផ្សេងៗ, ពេលខ្លះវាក៏បណ្តាលឲ្យបានជាកំហុង (error) មួយចំនួនដែលបណ្តាលឲ្យកម្មវិធីមួយចំនួនមិនអាចដំនើរការបានស្រួលនៅលើកុំព្យូទ័រ របស់អ្នក ។ ដូចនេះអ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវីធីជំនួយដើម្បី ធ្វើការសំអាត និងស្វែងរក error ផ្សេងៗ ដើម្បីជួសជុលផង និងលុបសំអាតវាផង ។
\Rrightarrow ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀប Clean Registry ដោយការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Tuneup Utility :

\bigstar ជាដំបូងអ្នកត្រូវតំឡើងកម្មវីធី Tuneup Utility or Clik here នៅលើកុំព្យូទ័រ​របស់អ្នកជាមុន សិន ( សេរីណាក៏បាន )

(ករណីនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ Tuneup Utility 2011)

 1. ដំណើរការ (Run) កម្មវិធី Tuneup Utility 2011
 2. ចូលទៅ Optimize System tab រួចចុច Clean Registry ដូចរូបខាងក្រោម ៖
 3. ក្រោយពេលចុច Clean Registry វានឹងចេញផ្ទាំមួយដូចរូបខាងក្រោម (អ្នកអាចជ្រើសរើសយកមួយក្នុងចំនោមជំរើសទាំងពីរ )​ \Rightarrow អ្នកចុច Next
 4. បន្ទាប់មកកម្មវិធីនឹងធ្វើការស្វែងរក Error ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង Registry នៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក (ដូចរួប)
 5. នៅពេលស្វែងរកចប់ អ្នកចុច \Rightarrow Next ទៀត លើផ្ទាំងដូចរូបខាងក្រោម ដើម្បីមើល Error ទាំងអស់នោះ​ថាមានអ្វីខ្លះ
 6. ចុងក្រោយចុច \Rightarrow Start Cleaning \Rightarrow ចុច Next ដើម្បីបោសសំអាត ក៏ដូចជាជួសជុល នូវបញ្ហាមួយចំនួន \Rightarrow ចុច Finish

\bigstar \bigstar យកល្អអ្នកគួរឧស្សាហ៍ធ្វើការសំអាត Registry ជាប្រចាំ ដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រ ដំណើរការបានស្រួល ក៏ដូចជាអាចសន្សំអង្គចងចាំបានផងដែរ …!!!

\bigstar\bigstar ប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេច…!!!\bigstar\bigstar
%d bloggers like this: